Het laatste nieuws
om vitaal te blijven
De kracht van positief denken bij het beheer van verzuim
09/8/2023 Curatie
Ziekteverzuim is een uitdaging die alle organisaties raken, maar de aanpak kan een significante verschuiving ondergaan door de kracht van positief denken te omarmen. Het concept van positief denken is niet beperkt tot persoonlijke ontwikkeling; het strekt zich uit tot elk facet van een organisatie, inclusief verzuimbeheer. Deze denkwijze kan een omgeving creëren die het herstel bevordert en een snellere terugkeer naar het werk mogelijk maakt. In dit artikel onderzoeken we de rol en voordelen van positief denken bij verzuimbeheer, hoe het te implementeren en bieden we praktische tips om het verzuim op je werkplek te verminderen.
Het verzuimprotocol: essentiële stappen voor een snelle re-integratie
09/8/2023 Curatie
Het beheersen van verzuim is een uitdagende taak voor elke organisatie. Eén instrument dat een cruciale rol speelt bij het bereiken van dit doel is het verzuimprotocol. Een effectief verzuimprotocol kan niet alleen helpen bij het verminderen van verzuim, maar ook zorgen voor een snellere re-integratie van medewerkers. In deze blog bespreken we het belang van een goed verzuimprotocol, hoe het werkt, en hoe het bijdraagt aan snellere re-integratie. We bespreken ook de essentiële stappen bij het opstellen van een verzuimprotocol en hoe je dit in jouw eigen organisatie kunt implementeren.
Waarom een veerkrachtige organisatie minder verzuim heeft
09/8/2023 Curatie
Veel organisaties staan voor uitdagingen en onvermijdelijke tegenslagen. Het vermogen om deze te weerstaan en er sterker uit te komen, wordt veerkracht genoemd. Veerkrachtige organisaties kunnen niet alleen beter omgaan met stress en veranderingen, maar ervaren ook minder verzuim. Dit artikel gaat dieper in op het verband tussen veerkracht en verzuim en biedt inzichten en strategieën om de veerkracht binnen uw organisatie te versterken.
De kracht van effectieve communicatie in verzuimbeheer
08/8/2023 Curatie
Bij het managen van verzuim speelt communicatie een cruciale rol. Het kan het verschil betekenen tussen succesvol re-integreren en onnodig langdurig verzuim. Deze blog belicht hoe effectieve communicatie het verzuimbeheer bevordert en hoe je het in je eigen organisatie kunt toepassen. Ontdek de kracht van communicatie in verzuimbeheer, ondersteund door onderzoeken, praktische strategieën en concrete tips.
De rol van werkcultuur in het voorkomen van verzuim
05/7/2023 Preventie
In een tijd waarin organisaties steeds meer aandacht besteden aan het welzijn van hun medewerkers, speelt de werkcultuur een cruciale rol. Een gezonde werkcultuur kan bijdragen aan de motivatie en tevredenheid van medewerkers, en het verminderen van verzuim. Deze blog zal het belang van werkcultuur in relatie tot verzuim bespreken, definiëren wat werkcultuur is, het concept en de kosten van verzuim onderzoeken, en strategieën aandragen om een positieve werkcultuur te creëren en verzuim te verminderen.
Hoe het boosten van werkgeluk bijdraagt aan preventie van verzuim
05/7/2023 Preventie
Het begrip 'werkgeluk' lijkt misschien ongrijpbaar, maar het is een essentieel onderdeel van de moderne werkplek. Het bevorderen van werkgeluk kan een sleutelrol spelen in de preventie van verzuim. In een tijd waarin burn-outs en stressgerelateerde klachten toenemen, is aandacht voor werkgeluk cruciaal. Dit artikel zal ingaan op het concept van werkgeluk, de impact van verzuim, en de link tussen beide. We delen ook effectieve strategieën voor het verhogen van werkgeluk en geven praktische tips om dit in je eigen organisatie toe te passen.
Hoe voorkom je werknemersuitval: Effectieve preventiestrategieën
05/7/2023 Preventie
Werknemersuitval is een kwestie die elke organisatie serieus moet nemen, ongeacht de omvang of industrie. Het behouden van bekwaam en toegewijd personeel is niet alleen een teken van een gezonde werkomgeving, maar ook een cruciale factor voor bedrijfssucces. In deze blog gaan we dieper in op het onderwerp werknemersuitval, de oorzaken ervan, en hoe we het kunnen voorkomen door middel van effectieve preventiestrategieën. Laten we dit cruciale onderwerp samen ontrafelen.
Maatwerk in preventie: Het belang van een gepersonaliseerde aanpak
05/7/2023 Preventie
Een gezonde werkplek is de hoeksteen van elke succesvolle organisatie. Een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan een gezonde werkplek is preventie, en belangrijker nog, een gepersonaliseerde aanpak van preventie. In deze blog gaan we dieper in op het concept preventie, de noodzaak van een op maat gemaakte aanpak, en hoe dit kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van uw werknemers.
Amplitie en werknemerstevredenheid: een win-win situatie
13/6/2023 Amplitie
Een tevreden werknemer is een productieve werknemer. Deze uitspraak is meer dan alleen een managementcliché; het is een bewezen feit. Het belang van werknemerstevredenheid is onbetwistbaar: het draagt bij aan verhoogde productiviteit, betere werksfeer, minder verloop en stimuleert creativiteit. Hoe kan een organisatie deze tevredenheid nu bevorderen? Het antwoord is: amplitie. Deze blogpost verkent de veelbelovende wereld van amplitie, een benadering die winst oplevert voor zowel het individu als de organisatie. Wij zullen u door de fascinerende dynamiek tussen amplitie en werknemerstevredenheid leiden, en verklaren hoe deze twee concepten elkaar wederzijds versterken.
De invloed van amplitie op stressmanagement op de werkvloer
13/6/2023 Amplitie
Stressmanagement op de werkvloer is een cruciaal, maar vaak over het hoofd gezien aspect van een gezonde en productieve organisatie. In het licht van toenemende werkdruk en uitdagingen, vereist effectief stressmanagement innovatieve oplossingen. Hier komt amplitie om de hoek kijken: een krachtige aanpak die potentieel heeft om de manier waarop we stress op de werkplek beheren, te transformeren. In deze blog zullen we dieper ingaan op de concepten van amplitie en stressmanagement, en de dynamische interactie tussen beide verkennen.
Het verhogen van de productiviteit door middel van amplitie
13/6/2023 Amplitie
In een tijd waarin de productiviteit van werknemers een cruciale rol speelt in de groei van een organisatie, kan het concept van amplitie een revolutie teweegbrengen in de manier waarop we kijken naar werknemerswelzijn en -betrokkenheid. Amplitie, een term afgeleid uit de positieve psychologie, gaat over het versterken en vergroten van positieve kwaliteiten binnen individuen en organisaties. Deze benadering kan op krachtige wijze de productiviteit van werknemers verhogen door de unieke sterke punten en talenten van elk individu te benutten. In deze blogpost duiken we dieper in het concept van amplitie, het verband met productiviteit, en hoe het kan worden toegepast in uw organisatie om de productiviteit te verhogen.
Hoe amplitie bijdraagt aan werknemersbetrokkenheid
13/6/2023 Amplitie
Werknemersbetrokkenheid is een cruciale factor in het succes van elke organisatie. Hoog betrokken werknemers tonen grotere inzet, productiviteit en loyaliteit. Maar hoe kunnen we deze betrokkenheid stimuleren? Een veelbelovend antwoord ligt in het concept van amplitie. Dit artikel zal uitleggen wat amplitie inhoudt, hoe het de betrokkenheid van werknemers kan verhogen, en hoe je het kunt implementeren in je eigen organisatie.