Werkgeluk en werkplezier
Allemaal extra vitaal

Herstel en teamcoaching
Veilige en veerkrachtige teams

Hoe zit het met de samenwerking binnen jullie team? Lopen collega’s vast of loopt de communicatie niet naar wens? In een slecht functionerend team zijn er verwijten naar elkaar, verlopen vergaderingen en overleggen gespannen en wordt er veel geroddeld in kleine groepjes. Gelijkgestemde mensen zoeken elkaar op en versterken elkaar; dat is op zich heel natuurlijk gedrag. 

Maar als het niet lukt om problemen en irritaties openlijk samen te bespreken, raakt de sfeer verziekt. Dan zitten conflicten en spanningen de effectiviteit en de gezondheid van teamleden in de weg. Soms leidt dat zelfs tot uitval of vertrek van medewerkers. Is de situatie te complex geworden en lukt het niet meer om er als team gesprekken over te voeren? Schakel een teamcoach in.

Vitaal Concern