Verzuimscan en organisatieadvies
Krachtige combinatie

Duurzame inzetbaarheid
Praktisch, preventief en positief

Meer doen aan preventie en uitval van je medewerkers voorkomen? Verzuimcijfers terugdringen? Dat is wat ieder bedrijf wil. Toch hebben we geen standaard draaiboek liggen over preventie en duurzame inzetbaarheid. Om blijvende resultaten te boeken, starten we met het in kaart brengen van het verzuim binnen jullie organisatie. Hoe staan jullie ervoor? Wat gaat goed, wat kan beter? Waar liggen kansen? Meten is weten, ook als het gaat om verzuim en preventie.

Vitaal Concern

Verzuimscan als vertrekpunt

Tijdens de verzuimscan nemen we vier belangrijke zaken onder de loep

Verzuimbeleid
Hoe gaan jullie om met ziekte en verzuim? Helder beleid helpt.
Arbodienst
Wat voor contract ligt er? Is de samenwerking van meerwaarde?
Leidinggevenden
Kwaliteit en communicatie zijn key, ook bij verzuimvraagstukken
Medewerkers
Hoe zit het met de motivatie, werkbeleving, energie en werkplezier?
Vitaal Concern

Op basis van de verzuimscan hebben we een concreet vertrekpunt te pakken. Samen gaan we aan de slag met verbetermaatregelen. Waar willen jullie naartoe? Waar is snelle winst te behalen? Hoe verhoog je de verzuimdrempel en verbeter je de werkbalans? Uitval van medewerkers voorkomen, dat is pure winst. Voor hen, voor jou en voor je bedrijfsresultaat.